Namebank Record Detail
 Hoplostethus atlanticus
   NamebankID: 3863965
   LSID:  urn:lsid:ubio.org:namebank:3863965   (view metadata)
comment on this record


Classification: (According to: NCBI Taxonomy)
  cellular organisms
    Eukaryota
      Fungi/Metazoa group
        Metazoa
          Eumetazoa
            Bilateria
              Coelomata
                Deuterostomia
                  Chordata
                    Craniata
                      Vertebrata
                        Gnathostomata
                          Teleostomi
                            Euteleostomi
                              Actinopterygii
                                Actinopteri
                                  Neopterygii
                                    Teleostei
                                      Elopocephala
                                        Clupeocephala
                                          Euteleostei
                                            Neognathi
                                              Neoteleostei
                                                Eurypterygii
                                                  Ctenosquamata
                                                    Acanthomorpha
                                                      Euacanthomorpha
                                                        Holacanthopterygii
                                                          Acanthopterygii
                                                            Euacanthopterygii
                                                              Beryciformes
                                                                Trachichthyoidei
                                                                  Anomalopoidea
                                                                    Trachichthyidae
                                                                      Hoplostethus
                                                                        Hoplostethus atlanticus


Alternate Classifications:
Fish: W.T. Eschmeyer
Species2000 & ITIS Catalogue of Life: 2007
PreUnion
uBiota 2008-03-20T10:36:50-04:00
Species2000 & ITIS Catalogue of Life: 2008
Integrated Taxonomic Information System (ITIS)Synonyms:
Hoplostethus atlanticus (non Collett, 1889)Common Names:
English
 
English
    Deep sea perchAssociated Ranks
SpeciesAssociated Taxonomic Groups
TrachichthyidaeAssociated Languages
Scientific NameAnnotations
Annotations are currently disabledRecord Inserted
Hoplostethus atlanticusSep 22, 2005 uBio
 External Resources: