Namebank Record Detail
 Neophoca cinerea
   NamebankID: 2478367
   LSID:  urn:lsid:ubio.org:namebank:2478367   (view metadata)
comment on this record


Classification: (According to: NCBI Taxonomy)
  cellular organisms
    Eukaryota
      Fungi/Metazoa group
        Metazoa
          Eumetazoa
            Bilateria
              Coelomata
                Deuterostomia
                  Chordata
                    Craniata
                      Vertebrata
                        Gnathostomata
                          Teleostomi
                            Euteleostomi
                              Sarcopterygii
                                Tetrapoda
                                  Amniota
                                    Mammalia
                                      Theria
                                        Eutheria
                                          Laurasiatheria
                                            Carnivora
                                              Caniformia
                                                Otariidae
                                                  Neophoca
                                                    Neophoca cinerea


Alternate Classifications:
Species2000 & ITIS Catalogue of Life: 2007
PreUnion
uBiota 2008-03-20T10:36:50-04:00
Species2000 & ITIS Catalogue of Life: 2008
Integrated Taxonomic Information System (ITIS)Synonyms:
Neophoca cinerea (Péron, 1816)Common Names:
Common name | Dutch | English
 
Common name
    Australian sea lion
Dutch
    Australische zeeleeuw
English
    Australian sea lion
    Australian sealion
    white-capped sea lionAssociated Ranks
SpeciesAssociated Taxonomic Groups
Mammalia
OtariidaeAssociated Languages
Scientific NameAnnotations
Annotations are currently disabledRecord Inserted
Neophoca cinereaSep 22, 2005 uBio
 External Resources: